Quản lý tòa nhà

Hoạt động kinh doanh

Dịch vụ này tạo ra phương tiện cho các kế hoạch dài hạn để tạo ra giá trị mới như thông qua việc kiểm tra kỹ các khoản chi phí vận hành cũng như đề xuất thiết lập các cơ sở tiết kiệm năng lượng trong những trường hợp nhất định đồng thời chú trọng cung cấp dịch vụ bảo trì, dọn dẹp vệ sinh, và an ninh hàng ngày. 
Chúng tôi cung ứng dịch vụ bảo trì công trình giúp tối đa hóa giá trị tài sản của bạn thông qua các phương pháp tiếp cận đa dạng này.

Bất động sản của chủ thể

  • Công trình văn phòng
  • Công trình thương mại
  • Cơ sở lưu trú
  • Cơ sở giáo dục
  • Khu chung cư và căn hộ
  • Cơ sở phúc lợi
  • Kho hậu cần, nhà máy v.v.

Nội dung dịch vụ

【変更後】img_service_bm01-2

Dịch vụ này làm giảm gánh nặng của các chủ sở hữu bằng cách thống nhất từng hoạt động trong đó tập trung vào đầu mối liên lạc. Một loạt các hiệu ứng sức mạnh tổng hợp như chi phí giảm nhờ đạt được hiệu quả cao hơn thông qua liên lạc viên hoạt động.

PAGE TOP