Đai lí hoạt động quản lý tòa nhà

Hoạt động kinh doanh

Hoạt động kinh doanh quản lý dự án của chúng tôi hỗ trợ những công trình ngày càng phức tạp và cao cấp thông qua bí quyết mà chúng tôi đã tích lũy cũng như tính độc đáo và sự khéo léo của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tối đa hóa giá trị tài sản của các công trình bằng cách thay mặt chủ sở hữu công trình thực hiện hoạt động quản lý vận hành công trình vốn đòi hỏi phải có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm cao. Chúng tôi tương tác với bộ phận nội bộ khác và tận dụng mạng lưới các công ty đối tác của chúng tôi để đáp ứng nhu cầu đa dạng của chủ sở hữu công trình.

Bất động sản của chủ thể

 • Công trình văn phòng
 • Công trình thương mại (bán lẻ/nhà hàng)
 • Bãi đỗ xe
 • Khác (sử dụng tạm thời trước khi phá dỡ v.v.)

Hợp đồng và thỏa thuận vận hành

【変更後】img_service_pm01-3

Nội dung dịch vụ

 1. Cải thiện doanh thu mảng công trình bằng các biện pháp xử lý nhanh tránh hoặc giảm tối thiểu tình trạng nhàn rỗi.
 2. Thực hiện các cuộc đàm phán và chức năng hành chính như ký kết hợp đồng mới và chấm dứt hợp đồng cũng như điều chỉnh giá cho thuê.
 3. Xử lý các quá trình khác nhau liên quan đến các vấn đề về công trình mà không gây phiền hà cho chủ sở hữu công trình.
 4. Thực hiện quản lý hoạt động của công trình bằng cách tập trung nâng cao mức độ hài lòng của người thuê nhà.
 5. Xử lý chính xác và báo cáo về việc xuất hoá đơn hàng tháng, thực hiện thanh toán v.v.
 6. Giám sát nhiều hoạt động thi công khác nhau từ cải tạo quy mô lớn cho đến những sửa chữa nhỏ một cách thích hợp và thúc đẩy hoạt động trơn tru.
 7. Hỗ trợ hoạt động đầu tư bất động sản của chủ sở hữu công trình.

Các lựa chọn cơ bản của hoạt động kinh doanh quản lý dự án

 • Cho thuê/quan hệ với người thuê
 • Quản lý công trình
 • Báo cáo tài khoản
 • Quản lý thi công
 • Hỗ trợ mua bán tài sản

PAGE TOP