Quản lý thi công・xây dựng

Hoạt động kinh doanh

Quản lý thi công là hoạt động phân công các nhà quản lý thi công có kiến thức chuyên môn, quản lý các hoạt động để hỗ trợ hoặc thay cho chủ sở hữu công trình với mục đích ngăn chặn tình trạng chậm tiến độ và đội vốn. Là các dịch vụ chính bao gồm (1) thiết lập lịch trình thi công, (2) lựa chọn bên thi công, (3) giám sát thi công và (4) quản lý hoạt động. Sự tham gia của chúng tôi cho phép chúng tôi giảm được thời gian thi công, tạo minh bạch về ngân sách thi công và tuân thủ pháp luật và các quy định. Ngoài ra, chúng tôi còn đề xuất các cải tiến về thiết bị và cải tiến tiết kiệm năng lượng tận dụng các khoản trợ cấp của chính phủ để giảm chi phí và đưa ra các đề xuất thân thiện với môi trường.

Bất động sản của chủ thể

 • Công trình văn phòng
 • Công trình thương mại
 • Cơ sở lưu trú
 • Cơ sở giáo dục
 • Khu chung cư và căn hộ
 • Cơ sở phúc lợi
 • Kho hậu cần, nhà máy v.v.

Hợp đồng và cơ cấu hoạt động

【変更後】img_service_cm01-3

Nội dung dịch vụ

 1. Minh bạch về các khoản chi phí và quy trình

  Thông qua việc thực hiện đấu thầu công bằng, báo giá của nhà thầu đấu thầu có thể được đầy đủ và minh bạch đồng thời cắt giảm được nhiều khoản chi phí.

 2. Giảm thời gian thi công

  Nhờ công tác quản lý lịch trình, các trường hợp chậm tiến độ có thể được xác định và chúng tôi có thể đưa ra lời khuyên cho nhà thầu. Hơn nữa, dự kiến thời gian thi công có thể được rút ngắn nhờ tiến hành các điều chỉnh ngay trong quá trình thi công giữa các công trình thi công.

 3. Tuân thủ pháp luật và các quy định

  Các thành tựu của chúng tôi trong lĩnh vực thi công xây dựng cho phép chúng tôi đưa ra những đề xuất tuân thủ nhiều pháp luật và các quy định có liên quan khác nhau.

 4. Đề xuất về khoản trợ cấp và tiết kiệm năng lượng

  Thành tựu của chúng tôi trong lĩnh vực thi công xây dựng cho phép chúng tôi cắt giảm chi phí bằng cách đề xuất các biện pháp tiết kiệm năng lượng có lợi cho môi trường và tận dụng các khoản trợ cấp.

PAGE TOP