Hoạt động quản lý nhà chung cự

Hoạt động kinh doanh

Công tác quản lý và vận hành các chung cư đòi hỏi phải có kiến thức chuyên môn để thực hiện một loạt các hoạt động như dọn dẹp vệ sinh khu vực chung, xây dựng kế hoạch bảo trì, sửa chữa và cải tạo lâu dài thiết bị chung và thực hiện nhiều cải tạo trên quy mô lớn. Công tác quản lý hàng ngày cũng cực kỳ quan trọng trong việc duy trì và nâng cao giá trị tài sản của các khu chung cư. Sankei Building Management cung cấp dịch vụ quản lý công trình toàn diện, thoải mái và an toàn cho các khu chung cư vốn là tài sản quan trọng cũng như là nơi tạo sự thoải mái cho khách hàng. Điều này có thể được thực hiện nhờ đội ngũ chuyên gia và nhân viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi có kiến thức sâu rộng về luật pháp và các quy định như trong kiến trúc, thiết bị, và nhà chung cư.

Cơ cấu hoạt động

【変更後】img_service_mansion01-2

Nội dung dịch vụ

  1. Thuê ngoài công việc kế toán (thu quỹ dự phòng quản lý/sửa chữa và lập báo cáo kế toán)
  2. Hỗ trợ về vận hành cho hiệp hội cư dân chung cư (các ban và các cuộc họp chung)
  3. Dọn dẹp vệ sinh hàng ngày/định kỳ
  4. Tiếp nhận các thành viên quản lý
  5. Các dịch vụ dọn dẹp vệ sinh nhà (có phí) trong khu vực thuộc sở hữu tư nhân
  6. Kiểm tra công trình ở các khu vực chung

PAGE TOP