Dịch vụ bất động sản đầu tư

Hoạt động kinh doanh

Các giải pháp bất động sản của chúng tôi cung cấp dịch vụ thông qua một đội ngũ các chuyên gia có chuyên môn cao đóng góp kinh nghiệm, bí quyết và mạng lưới độc nhất được tích lũy qua nhiều năm về hoạt động bất động sản. Chúng tôi cung ứng chuyên môn trong hoạt động tham vấn về hỗ trợ công tác vận hành, bán hàng và mua bất động sản để đầu tư không chỉ cho các khách hàng doanh nghiệp mà còn cho khác hàng cá nhân. Chúng tôi đáp ứng được nhiều nhu cầu khác nhau liên quan đến bất động sản và hỗ trợ bạn có được chiến lược bất động sản tối ưu.

Bất động sản của chủ thể

 • Công trình văn phòng
 • Cơ sở thương mại
 • Khu chung cư
 • Căn hộ
 • Các tài sản doanh thu kinh doanh khác

Nội dung dịch vụ

Ví dụ, đây là những yêu cầu và quan ngại mà chúng tôi sẽ giải quyết.

 • Tôi muốn bắt đầu đầu tư vào bất động sản…
 • Tôi muốn sử dụng có hiệu quả bất động sản chưa được sử dụng của tôi…
 • Tôi đang xem xét bán hoặc mua bất động sản như một biện pháp tránh thuế thừa kế…
 • Tôi muốn bán bất động sản vì thị trường tốt, nhưng tôi không biết cách tốt nhất…
 • Tôi muốn đầu tư vào bất động sản, nhưng việc quản lý rủi ro và cho thuê khá phiền hà…
 • Thật khó để tìm được bất động sản để đầu tư…
 • Hỗ trợ chiến lược CRE

  Chúng tôi hỗ trợ toàn diện từ hoạt động thẩm định tài sản và lập kế hoạch chiến lược danh mục đầu tư cho đến thiết lập chiến lược đầu tư bất động sản, cách sử dụng hiệu quả tài sản chưa sử dụng, tối đa hóa giá trị của tài sản thuộc sở hữu và tìm kiếm người mua tốt nhất.

 • Hỗ trợ đầu tư bất động sản và vận hành

  Chúng tôi hỗ trợ thiết lập chiến lược đầu tư, tìm kiếm tài sản để đầu tư, hỗ trợ bạn thẩm định đầu tư, phân tích đầu tư, chốt hợp đồng như bằng cách lập hợp đồng, và với các hoạt động (quản lý cho thuê, quản lý nợ, lập báo cáo vận hành v.v.).

PAGE TOP