Chính sách Bảo mật

■phướng lối cơ bản

1.Công thức và cải thiện quy định về việc sử dụng thông tin cá nhân 

Công ty chúng tôi sẽ thiết lập các quy định liên quan đến thông tin cá nhân, v.v. (bao gồm phướng lối cơ bản nay, quy định trong công ty và sách hướng dẫn, v.v.), nhật định thông báo cho các nhân viên biết hiẻu , v.v., và nỗ lực liên tục duy trì và cải thiện để sự dụng một cách chính xác.

2.Quản lý thông tin cá nhân chính xác 

Công ty chúng tôi sẽ nên nỗ lực lưu thông tin cá nhân tình hình mới nhất,    và đẻ phòng bị truy cập bất chính thông tin cá nhân, mất, phá hủy, giả mạo, rò rỉ v.v. chúng tôi sẽ quản lý chính xác bằng cách thực hiện các Information security control measures (biện pháp kiểm soát an toàn) dó Organizational, Human, Physical, technical.

3. Việc lầy (thu thập) thông tin cá nhân

Trong tường hợp công ty chúng tôi lấy thông tin cá nhân, sẽ sử dụng mục đích rõ và lấy trong phạm vi mục đích cấn thiết để đạt mục đích sự dụng.

4. Việc sử dụng thông tin cá nhân

Trong trường hợp công ty chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân được thu  thập, sẽ sử dụng trong phạm vi mục đích sử dụng.

5.Thuê công ty ngoài về việc sử dụng thông tin cá nhân

Công ty chúng tôi để thành tích việc mục đích sử sụng, có thể thuê công ty ngoài. Trong trường hợp thuê công ty ngoài, chúng tôi sẽ ký kết hợp đồng và giám sát việc sử dụng cách chích sát phù hợp.

6. Sự hạn chế cung cấp thông tin cá nhân cho người không có liện quan 

Ngoài ra trường hợp công ty chúng tôi đã nhân sự đồng ý của quý khách và trường hợp được xác định trên pháp luất  v.v. , chúng tôi không cung cấp và công bố thông tin cá nhân của quý khách cho người không liên quan đến việc đó.

7. Những việc công bố, sửa, xóa, ngừng sử dụng

Công ty chúng tôi trong trường hợp quý khách có yêu cầu công bố , sửa , xóa , ngừng sử dụng, sau khi chúng tôi kiểm trá với người chính và người đại lý, sẽ xử lý theo cách thủ tục trong phạm vị hợp lý.

8.Việc lầy( thu thập)thông tin liên quan đến thông tin cá nhân

Công ty chùng tôi được cung cấp những thông tin cá nhân (thông tin liện  quan đến cá nhân) chẳng hạn như là Cookie v.v., và lấy dữ liệu cá nhân bằng cách liên kết với thông tin cá nhân của khách hàng từ người không liên quan, không giữ thông tin phát hiện được là của khách hàng như là tên v.v.,trừ đi trường hợp mục đích khác được đặt rõ ràng, có thể sử dụng thông tin đó theo điều bên dưới 「Ⅰ.Mục đích sự dụng thông tin cá nhân」.Trường hợp nay sẽ thực hiện theo phát luất áp dụng và dữ liệu cá nhân.

■Về việc sử dụng thông tin cá nhân

1.Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Công ty chúng tôi trong phạm vị mục đích kinh doanh của công ty như sau; bao gồm thực hiện hợp đọng, thông tin, hường dẫn, cung cấp sự phục vụ, sự bán, kiểm tra thị trường, phát triển sản phấm ,v.v, việc tiếp thị, công ty chúng tôi sẽ sự dụng tuyển dụng và cung cấp thông tin cá nhân về việc có ích và chắc chắn vòi khách hàng.

1.Quản lý bất động sản toàn diện các tòa nhà văn phòng, tòa nhà thương mại, cơ sở logistics(hậu cần), v.v.

2.Đại lí xử lý chất thải

3.An ninh bảo vệ và các mỗi việc

4.Các thi công công trình xây dựng tòa nha, trang trí nội thất, ống nhận thầu,thiết kế và quản lý

5.Kinh doanh quản lý nhà chung cư

6.Môi giới bất động sản

7.Bất kỳ kinh doanh tuân thủ theo hoặc liên quan đến mục trên

Ngoài ra, trường hợp mục đích sử dụng được chỉ định rõ hơn và thông tin cá nhân được thu thập riêng, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đó cho mục đích đã chỉ định bất kể những điều trên.

2.Việc sự dụng thông tin cá nhân cùng nhau

Công ty chúng tôi, như mô tả trong “Mục đích sự dụng thông tin cá  nhân” có thể cùng sử dụng thông tin cá nhân với các công ty đối tác kinh doanh của các công ty trong nhóm Sankei, v.v. Chúng tôi sẽ cùng sử dụng trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích, như tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email.

Người có Trách nhiệm quản lý dữ liệu cá nhân là < Nơi liện lạc tư vấn về thông tin cá nhân > như sau;

3.Về việc sử sụng thông tin cá nhân

Hãy báo cáo đến nơi liện lạc và tư vấn về thông tin cá nhân như sau;

<Nơi liên lạc tư vấn về thông tin cá nhân>

〒105-0003

Hibiya central building 12F, 1-2-9, Nishi-shimbashi, Minato-ku, Tokyo

Công ty cổ phần Sankei Building Management

Đại diện / Văn phòng chính

03-5511-8120 (thời gian tiếp nhân -ngày thường 9:00-17:00)

 

PAGE TOP