Lịch sử phát triển

Giới thiệu chung

Tháng 3 năm 1955 Khởi đầu là bộ phận quản lý bảo trì của phòng quản lý kể từ khi mở cửa Tokyo Sankei Building. Bộ phận này chịu trách nhiệm quản lý bảo trì thiết bị như các công trình, điều hòa không khí, vệ sinh môi trường, vệ sinh môi trường công trình, điện và phòng cháy bên cạnh quản lý an toàn và an ninh trong và ngoài các công trình cũng như quản lý công việc dọn dẹp vệ sinh.
Tháng 3 năm 1977 Tách khỏi The Sankei Building Co., Ltd. Được thành lập thành Sankei Building Management Co., Ltd với số vốn là 10.000.000 Yên.
Tháng 2 năm 1984 Được đầu tư toàn bộ vào Otemachi Service Co., Ltd (dịch vụ dọn dẹp vệ sinh và cung cấp nguồn nhân lực) để chuyển đổi công ty thành công ty phụ thuộc toàn bộ.
Tháng 7 năm 1987 Tham gia thành lập Sernuc Corporation (vốn 10.000.000 Yên), trong đó chủ yếu thực hiện các hoạt động kinh doanh bảo vệ và khử nhiễm phóng xạ cùng Mitsubishi Materials
Tháng 10 năm 1995 Tăng vốn 30.000.000 Yên
Tháng 10 năm 1997 Chuyển trụ sở đến Minato-ku, Tokyo.
Tháng 12 năm 2000 Chuyển trụ sở đến Chiyoda-ku (Otemachi), Tokyo.
Tháng 3 năm 2001 Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Otemachi Services Co., Ltd. sang The Sankei Building Co., Ltd.
Tháng 4 năm 2001 Thành lập tổ chức quản lý độc lập thuộc bộ phận dọn dẹp vệ sinh sau khi mua lại quyền hoạt động của phòng bảo trì của Otemachi Services Co., Ltd.
Tháng 9 năm 2002 Sáp nhập với Sankei Building Management Co., Ltd (Osaka) và đổi tên công ty thành The Sankei Building Maintenance Service Co., Ltd. (vốn 60.000.000 Yên sau khi sáp nhập)
Tháng 11 năm 2002 Chuyển trụ sở đến Chiyoda-ku (Uchi-Kanda), Tokyo.
Tháng 4 năm 2004 Đạt chứng nhận ISO9001.
Tháng 8 năm 2005 Chuyển Văn phòng chi nhánh Osaka đến Naniwa-ku, Osaka
Tháng 9 năm 2005 Chuyển trụ sở đến Chiyoda-ku (Yurakucho), Tokyo.
Tháng 8 năm 2007 Đạt chứng nhận ISO14001.
Tháng 7 năm 2013 Sáp nhập với Sankei Building Management Co., Ltd và đổi tên công ty thành Sankei Building Management Co., Ltd.
Tháng 7 năm 2014 Chuyển trụ sở đến Chiyoda-ku (Kanda-Surugadai), Tokyo.
Tháng 9 năm 2015 Thành lập công ty liên doanh tại Việt Nam tên `VISAHO JOINT STOCK COMPANY` (CÔNG TY CỔ PHẦN VISAHO).
Tháng 7 năm 2022 Chuyển trụ sở đến Minato-ku (Nishishinbashi), Tokyo.

PAGE TOP