Các giấy phép và chứng nhận đăng ký kinh doanh

Giới thiệu chung

Kinh doanh môi giới bất động sản Giấy phép số 8604 (2) do Bộ trưởng Bộ đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch cấp
Kinh doanh xây dựng đặc biệt (Thi công hệ thống điện) Giấy phép số (Toku-2) 19918 do Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch cấp
Kinh doanh xây dựng đặc biệt (Xây dựng và thi công về kiến trúc, xây nền móng công trình, dựng giàn giáo,thi công lắp tấm kim loại, kính, thi công sơn, thi công chống thấm, thi công hoàn thiện nội thất) Giấy phép số (Toku-2) 19918 do Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch cấp
Kinh doanh xây dựng đặc biệt (Thi công hệ thống đường ống) Giấy phép số (Toku-2) 19918 do Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch cấp
Kinh doanh xây dựng đặc biệt (Thi công tháo dỡ công trình) Giấy phép số (Toku-2) 19918 do Bộ trường Bộ đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch cấp
Kinh doanh xây dựng đặc biệt (Thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy) Giấy phép số (Han-2) 19918 do Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch cấp
Kinh doanh văn phòng dịch vụ kiến trúc sư cấp cao Giấy phép số 61521 cấp 1 đăng ký với Thống đốc Thành phố Tokyo
Kinh doanh dịch vụ bảo vệ an ninh Chứng nhận số 89 do Ủy ban An toàn công cộng Thành phố Tokyo cấp
Kinh doanh dịch vụ quản lý chung cư Giấy phép số (4) 032290 do Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch cấp
Kinh doanh cung cấp nhân viên phái cử phổ thông Số Ha13-305494
ISO ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015

Tính đến ngày 10 tháng 6 năm 2021

PAGE TOP